Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

 

Robert Brodziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe PALKO Robert Brodziński z siedzibą w Kielcach, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@palko.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
 6. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 9. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.

  Dane osobowe będą pobierane:
 1. bezpośrednio od osób, z którymi Administrator zawiera umowy;
 2. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 3. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych

  Dane osobowe będą przetwarzane:
 1. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania.

  W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;

Prawa klienta

Klient ma prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

Odbiorcą danych mogą być:

 1. Partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
 2. Agenci pośredniczący w sprzedaży;
 3. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług w celu realizacji umowy;
 4. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 5. Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków/faktur w terminie;
 6. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 7. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik wyrażając dobrowolną zgodę marketingową, wyraża zgodę na kontakt za pośrednictwem np. telefonu, SMS czy poczty elektronicznej (w zależności od tego jakie dane zostały podane przy rejestracji), w celu promocji usług lub towarów sklepu opakowanianawynos.pl w tym m.in. przedstawienia informacji o aktualnych promocjach czy akcjach marketingowych. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych od opakowanianawynos.pl wycofując zgodę.
 8. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@opakowanianawynos.pl lub palko@palko.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

P.H. PALKO Robert Brodziński

ul. Kolberga 16

25-620 KIELCE

 Polityka cookies

 1. Sklep internetowy www.opakowanianawynos.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje kod Google Analytics. Kod Google Analytics służy do anonimowego monitorowania czynności dokonywanych przez Użytkowników na stronie sklepu internetowego. Kod Google Analytics nie pobiera żadnych danych Użytkowników.
 3. Administrator informuje, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  a) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera,

  b) Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone
 4. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:

  a) kod śledzenia edrone - w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mail uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

 5. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 6. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 7. Sklep internetowy www.opakowanianawynos.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a)        stałe,

b)        analityczne,

c)        zewnętrzne.

Co to oznacza w praktyce:

Przede wszystkim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zawarta pomiędzy nami umowa oraz prawnie uzasadnione interesy związane z prowadzoną przez nas działalnością. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny, aby właściwie zrealizować usługę, którą Ci świadczymy. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać przez cały czas korzystania z naszych usług, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających;

Nasz prawnie uzasadniony interes będzie również podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych np. w celach statystycznych jak analiza ruchu użytkowników w naszym serwisie. Twoje dane jak np. treści Twoich zapytań o ofertę, zgłaszane przez Ciebie błędy lub ocena naszych systemów pozwolą na ulepszenie takich narzędzi jak np. chat, a także marketing własny naszych usług/produktów dla aktualnych klientów/użytkowników. Aby najlepiej odpowiadać na Twoje pytania lub zgłaszane problemy, przetwarzamy także informacje, które mogłeś podać w trakcie rozmowy z nami za pośrednictwem chata np. mogą to być również dane osobowe, takie jak adres email imię i nazwisko. Pozwoli nam to ulepszyć chat, dzięki któremu sprawniej obsłużymy Twoje zapytania. W tym przypadku dane będziemy przetwarzać do czasu aż nie wyrazisz swojego sprzeciwu, co możesz zrobić kontaktując się z nami.

W celach marketingowych tj. przesyłania Ci - jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem - naszych własnych informacji handlowych podstawą przetwarzania Twoich danych będzie wyrażona przez Ciebie zgoda. Wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza. W każdej chwili możesz odwołać taką zgodę, klikając w link dezaktywacyjny, zawarty w każdej przesyłanej przez nas wiadomości marketingowej. W tym przypadku Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody