Drodzy Klienci,

zgodnie z tzw. ustawą anty-plastikową*, od 01.01.2024 pobieramy opłatę konsumencką wg  zasad opisanych poniżej.

 1. Opłatę pobieramy od użytkowników końcowych

  • Użytkownikiem końcowym jest podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania lub napoje, bądź żywność w opakowaniach jednorazowych z tworzyw sztucznych, w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży.

 2. Wysokość opłat

  • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka – 0,20 zł netto
  • pojemniki na żywność – 0,25 zł netto

 3. Poinformuj nas niezwłocznie po złożeniu zamówienia, jeśli kupujesz produkty podlegające opłacie na użytek własny, a nie do dalszej odsprzedaży.
  • Napisz o tym w komentarzu do zamówienia lub prześlij tę informację mailowo.

 4. Opłatę konsumencką doliczamy obowiązkowo do każdego zamówienia, złożonego przez osobę fizyczną, przy sprzedaży na paragon fiskalny bez NIP.

*Ustawa tzw. Anty-plastikowa - Ustawa z dnia 14.04.2023 o zmianie ustawy z dnia 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, zwana w skrócie u.o.p.

Wyciąg z Regulaminu sklepu, obowiązującego od 01.01.2024:

PKT.1 Sprzedawca pobiera tzw. opłatę konsumencką od użytkownika końcowego nabywającego produkty wskazane w Ustawie z dn. 14.04.2023 roku o zmianie ustawy z dnia 11.05.2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 877), obejmujące opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, wskazane w tej ustawie w Załączniku 6 tj.:

 • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka
 • pojemniki na żywność

PKT.2. Wysokość opłat za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będących opakowaniem wynosi odpowiednio:

 • kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka – 0,20 zł netto
 • pojemniki na żywność – 0,25 zł netto

PKT.3. Przed wystawieniem dokumentu sprzedaży, Klient poinformuje Sprzedawcę, jeżeli nabywa produkty jako użytkownik końcowy.