Opakowania, które w przyszłości będą używane do pakowania żywności,  przede wszystkim nie mogą  być zrobione z niedozwolonych, szkodliwych substancji, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu klientów.

Akty prawne w Polsce

            Aktualnie w Polsce obowiązują przepisy, które zostały ustalone przez Unię Europejską. Kwestie materiałów oraz produkcji opakowań, zostały uregulowane w następujących aktach prawnych:

  •        rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  •        ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
  •        rozporządzenie ministra zdrowia z 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Rozporządzenie w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

            Rozporządzenie z 27 października 2004 roku to podstawowy akt prawny regulujący kwestie materiałów i wyrobu opakowań, które będą miały bezpośredni kontakt z żywnością. Zgodnie z zasadami, produkcja tego typu pojemników musi być zgodna z dobrą praktyką produkcyjną, w taki sposób, aby substancje wykorzystane w trakcie tworzenia, nie przedostały się do jedzenia, jednocześnie narażając zdrowie lub życie ludzi.

Jakie substancje mogą być wykorzystane do produkcji opakowań?

            Każdy producent ma obowiązek tworzenia list z substancjami wykorzystywanymi podczas produkcji opakowań, jak również ustalenia limitów przedostawania się ich do żywności. Wszystkie te informacje muszą być dokładnie opisane oraz przestrzegane, ponieważ niektóre substancje mogą niekorzystnie wpływać na podawane w takich opakowaniach posiłki. Lista dozwolonych substancji znajduje się w dyrektywie 2002/72/EC.

Wymagania krajowe

            Wymagania krajowe są ściśle ustalane dla każdej grupy materiałów, z jakich mają być wykonane opakowania.

  •        Materiały oraz wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością określa rozporządzenie 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r.;
  •        Odpowiednia praktyka produkcyjna, w oparciu o materiały dozwolone w kontakcie z żywnością, zostały określone w rozporządzeniu nr 2023/2006 z 22 grudnia 2006 r.;
  •        O bezpieczeństwie żywności i żywienia mówi ustawa z 25 sierpnia 2006 r.;
  •        Ograniczenie wykorzystania pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zostało zawarte w Rozporządzeniu Komisji nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r.

Decydując się na założenie własnej firmy zajmującej się produkcją opakowań na wynos, musimy być świadomi tego, że nie jest to wcale proste zadania. Należy bardzo rygorystycznie podchodzić do tego typu kwestii, ze względu na to, iż chodzi tu o zdrowie, a nawet życie naszych przyszłych klientów.